Strona Główna / Finanse / Wiceprezydent miasta ds. energetyki? – Klastry energetyczne mogą zmienić koszty stałe miasta w zyski. Zyskają wszyscy mieszkańcy!
starogard

Wiceprezydent miasta ds. energetyki? – Klastry energetyczne mogą zmienić koszty stałe miasta w zyski. Zyskają wszyscy mieszkańcy!

W Starogardzie Gdańskim zdecydowanie wygrał Prezydent Janusz Stankowiak. Przed nim możliwe, że 10 lat rządzenia. Wiele samorządów w Polsce zaczyna stawiać na rozwój energetyczny i niezależność miasta w zakresie energetyki lokalnej. Dotychczasowy koszt, który wydaje się na opłaty energii, mogą stać się dla miasta i okolicznych gmin zyskiem. Wszystko za sprawą tworzonych klastrów energetycznych. Czy nowo wybrany Prezydent Starogardu Gdańskiego przyjrzy się temu tematowi. Tym bardziej że można uzyskać dość spore dofinansowania na ten rodzaj tematyki. Warto pomyśleć, czy poza wiceprezydentami lub doradcami od spraw społecznych, finansów, oświaty nie warto postawić na wiceprezydenta ds. energetyki!

Niemcy na rozwój lokalnych sieci energetyki wpadli już ponad 10 lat temu

By zrozumieć ideę, dlaczego klastry energetyczne mają przyszłość w Polsce, powinniśmy się cofnąć blisko 10 lat wstecz. Nasi zachodni sąsiedzi, Niemcy postawili na plan wygaszania elektrowni jądrowych, w zamian wprowadzając budowę małych ekologicznych rozproszonych elektrowni (farmy fotowoltaiczne, wiatrowe i na biopaliwa). Zgodnie z planem, jaki przyjęli wtedy Niemcy, ostatnią elektrownię jądrową mają wygasić za 2 lata. Dlaczego mogą to uczynić w tym momencie. Gdyż wszystkie ich miasta, gminy są powoli niezależne energetycznie. Wytwarzają większość energii w małych lokalnych skupiskach mieszkańców.

Niemcy gospodarczo są zawsze pragmatyczni. Otóż elektrownie jądrowe zgodnie z prawem budowlanym po 25 latach muszą przejść kapitalny remont, a następnie po upływie kolejnych 25 lat muszą być wybudowane w innym miejscu. Dodatkowe bieżące remonty.

Osobnym czynnikiem były rosnące koszty przesyłu energii na duże odległości.

Alternatywą są rozproszone małe elektrownie (powiatowe).

Zaletą rozproszonych małych elektrowni jest niski koszt przesyłu, a po wygaszeniu wszystko nadaje się do recyclingu. W przypadku elektrowni jądrowej koszty przesyłu będą rosnąć, a po wygaszeniu nie bardzo wiadomo co zrobić z tysiącami ton betonu i odpadami radioaktywnymi.

Olbrzymi plus to generowanie zysku dla lokalnej społeczności. Wielkie giganty energetyczne czy elektrownia jądrowa generuje tylko zysk w miejscu gdzie są zarejestrowane, choć korzystają z ich energii i OPŁACAJĄ mieszkańcy innych miejscowości, gmin.

Dlaczego dla jednych ma być to zysk a dla innych mieszkańców jedynie KOSZT.

Pora by to zmienić, duża w tym rola nowych samorządowców.

KLASTRY ENERGETYCZNE mogą tworzyć miasta, kilka gmin i przedsiębiorcy! Koszty zamieńmy w ZYSKI w budżetach miast i gmin!

Na przełomie obecnego i zeszłego roku weszła ustawa umożliwiająca budowę klastrów energetycznych dla gmin i podmiotów prywatnych. Można uzyskać nawet do 95% dotacji bezzwrotnej – celem jest powstawanie rozproszonych zakładów produkcji energii cieplnej i elektrycznej.

Niebawem wejdzie w życie ustawa klasyfikująca odpady komunalne jako odnawialne źródła energii. Klastry energetyczne umożliwiają sfinansowanie budowy nowoczesnych zakładów neutralizacji odpadów komunalnych przy jednoczesnej produkcji energii elektrycznej i cieplnej.

Przy pomocy klastra można sfinansować budowę elektrociepłowni neutralizującej odpady komunalne, farmy fotowoltaicznej oraz elektrowni na biopaliwa umiejscawianych przy istniejących wiatrowych i fotowoltaicznych, jeśli takie są, które  uzupełniają spadki produkcji tych farm.

Wszyscy korzystamy z energii, dlaczego miasto i gmina nie mogą sami zarabiać na surowcu, z którego korzystają wszyscy mieszkańcy. Dlaczego te środki wypływają do firm spoza naszej miejscowości?

Jak więc widzimy miejscowości, gminy mogą zarabiać na energii, gospodarce odpadami, to wszystko nie musi być kosztem w budżecie, jak było dotychczas.

Zarabiać możemy na każdym dobru, jaki posiada mieszkaniec miasta czy gminy. Poza energią, gospodarką odpadami każdy z nas ma też pieniądze. O pomyśle miejskich banków komunalnych pisaliśmy w poniższych materiałach:

http://www.bogatyelblag.pl/edmund-szwed-mial-racje-z-powstaniem-banku-komunalnego-w-elblagu-system-finansowy-nie-moze-opierac-sie-jedynie-na-bankach-komercyjnych,61371.html

http://www.bogatyelblag.pl/elblaski-bank-komunalny-moze-dac-rozwoj-gospodarczy-elblaga-prezydent-witold-wroblewski-powinien-przeanalizowac-pomysl-edmunda-szweda,79314.html

Dlaczego Klastry Energetyczne właśnie teraz? – jest szansa na spore dofinansowania

W tej chwili jest wspaniała okazja na to by uzyskać olbrzymie dofinansowania na budowę klastrów energetycznych – mówi dla naszego portalu Dariusz Łaska, który zajmuje się tą tematyką od wielu lat i który wyjaśnił nam sporo szczegółów w zakresie tego zagadnienia. Uznany działacz społeczny od lat, uczestnik wielu programów i rozmów w TVP.

kor(1) (1)

W skład klastra mogą wchodzić podmioty z osobowością prawną i bez oraz samorządy (gminy, miasta, powiaty). Mogą to też być przedsiębiorcy, którzy zechcą przyłączyć się do projektu.

Klaster najpierw musi powstać, to znaczy nabrać osobowości prawnej i dopiero wtedy jako klaster występuje o dotacje na swoje cele inwestycyjne.

Pozyskiwanie funduszy za pośrednictwem  Klastra. Kilka poniższych przykładów:

1. Finansowanie publiczne

a. NFOŚIGW, WFOŚIGW, ministerstwa
b. Środki pochodzące ze środków UE
c. Środki pochodzące z programów transgranicznych

2. Finansowanie zwrotne

a. Kredyty i pożyczki preferencyjne
b. Dedykowane kredyty ekologiczne

3. Finansowanie kapitałowe

a. Inwestorzy prywatni
b. Fundusze inwestycyjne

Planowane środki publiczne, z których skorzystamy w ramach klastra w formie dofinansowania z programów regionalnych –

1. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

a. 1.1.1 Wspieranie inwestycji dotyczących wytwarzania energii z odnawialnych źródeł – Klastry Energii
b. Promowanie Efektywności energetycznej i korzystanie z odnawialnych źródeł energii w przedsiębiorstwach
c. Poddziałanie 1.6.1 – II Konkurs – klastry energii (wysoko sprawna kogeneracja)
d. 1.3.2 Wspieranie efektywności energetycznej w sektorze mieszkaniowym
e. 1.3.1 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach użyteczności     publicznej

2. Regionalny Program Operacyjny dla Województwa pomorskiego

3. Polski Fundusz  Rozwoju

4. Programy Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

Definicja klastra energetycznego została przedstawiona w znowelizowanej wersji ustawy o odnawialnych źródeł energii. Pozwala to na tworzenie porozumień cywilno-prawnych, zawieranych przez  osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki nieposiadające osobowości prawnej, jednostki naukowe, jednostki badawczo-rozwojowe lub jednostki samorządu terytorialnego, dotyczących wytwarzania i równoważenia zapotrzebowania lub obrotu energią z OZE bądź z innych źródeł, lub paliw, w ramach jednej sieci dystrybucyjnej, odpowiednio w granicach jednej gminy albo powiatu.

Zmiany w ustawie o OZE  umożliwiają tworzenie „wysp energetycznych” i zamkniętych systemów dystrybucyjnych, a więc obszarów samowystarczalnych energetycznie.

Ministerstwo Energii poprzez uruchomienie  projektów pilotażowych klastrów energetycznych zamierza wypracować model ich wsparcia poza środkami unijnymi oraz wytyczne dla podmiotów zamierzających realizować tego typu inicjatywy. Zgodnie z planami Ministerstwa Energii realizacja projektów pilotażowych powinna  rozpocząć się jesienią tego roku.

Ministerstwo Energii podaje już na licznych spotkaniach przykłady już działających inicjatyw stanowiących punkt wyjścia do utworzenia  „klastrów energetycznych”. Działają one już w Nowym Targu (Klaster Energii „Zielone Podhale”), Miastku (Gminne Centrum Zarządzania Energią).

Przed nowymi władzami prawdopodobnie nawet 10 lat. Pora by dotychczasowe koszty stałe przekuć w zyski dla swoich miejscowości. Jeśli skorzystają z aktualnych rozwiązań i dużych dofinansowań problem braku pieniędzy może zniknąć na długie lata. Z tych zysków mogą być finansowane społeczne potrzeby mieszkańców: remonty, wsparcia społeczne, rozwój kultury czy sportu. Warto pochylić się nad tematem, po kampanii wyborczej, gdy opadną emocje, będziemy namawiać do tego nowych włodarzy miast i gmin.

Red.

Komentarze

comments

Zobacz również

starogard gdański usłyszał zarzuty za posiadanie blisko 1,5 kg.narkotyków,1

Usłyszał zarzuty za posiadanie blisko 1,5 kg narkotyków

Starogardzcy kryminalni zatrzymali mężczyznę, który posiadał w mieszkaniu narkotyki. W wyniku przeszukania policjanci zabezpieczyli blisko ...