Strona Główna / Aktualności / Polska i Świat / Czy PPK to dobry program emerytalny dla Polaków? … Od lewego do prawego
fire-and-water-2354583_1920

Czy PPK to dobry program emerytalny dla Polaków? … Od lewego do prawego

W naszym comiesięcznym cyklu „od lewego do prawego” tradycyjnie zadajemy pytania lokalnym politykom z różnej strony sceny politycznej na ten sam temat. Tym razem spytamy co sądzą o polskim systemie emerytalnym i jak oceniają najnowszy pomysł rządu dotyczący Pracowniczych Planów Kapitałowych.

Pytanie zadane politykom tym razem brzmiało:

1) Jak ocenia Pan pomysł utworzenia Pracowniczych Planów Kapitałowych? Na koniec okresu inwestycji (przed przejściem na emeryturę) większość środków (85 % zgromadzonych oszczędności) ma być ulokowana w obligacjach Skarbu Państwa. Czy nie obawia się Pan, że to zbyt ryzykowne w sytuacji złej sytuacji kraju, np. niewypłacalności Państwa w przyszłości?

2) Czy jest Pan za tym by Polacy mieli prawo wyboru czy płacą na rządowe programy emerytalne jak ZUS, PPK czy też wolą odkładać na emeryturę prywatnie?

——————————————————————————

ProtasUstawodawca powinien pozwolić na szerszy zakres inwestowania PPK. Duża część środków trafi do giełdowych spółek państwowych i w obligacje

Z pewnością należy szukać rozwiązań, które zwiększą poziom oszczędności Polaków. Zwłaszcza tych oszczędności, które będą dodatkowym źródłem naszych emerytur. Pod tym względem pozytywnie oceniam sam pomysł tworzenia Pracowniczych Planów Kapitałowych. Jak zwykle diabeł tkwi w szczegółach i praktyka pokaże, czy to rozwiązanie jest efektywne i powszechne. Prócz uszczuplenia naszych dochodów bieżących o składkę na PPK, do planów dorzucają się pracodawcy i budżet państwa, czyli my jako podatnicy, więc jest to pewne dodatkowe obciążanie dla systemu państwa. Środki inwestowane w plan będą w dużej części trafiały do największych spółek państwowych notowanych na naszej giełdzie i w obligacje. Przy obecnej polityce rządu i dużym wpływie polityków na ich funkcjonowanie oraz karuzeli personalnej różnych działaczy obozu rządzącego, mam duże wątpliwości czy akurat w tym obszarze osiągane będą satysfakcjonujące zyski dla uczestników PPK, które przełożą się na realnie wyższe emerytury. Myślę, że ustawo dawca powinien pozwolić na szerszy zakres inwestowania tych funduszy.

Uważam, że ten system powinien być podzielony. W bazowym zakresie środki powinny nadal trafiać do ZUS, aby zapewniać podstawową emeryturę. Państwo powinno dodatkowo premiować różnymi mechanizmami osoby, które korzystają z prywatnych planów oszczędnościowych i prowadzić skuteczne kampanie informujące jak ważne i potrzebne jest oszczędzanie dodatkowych środków na okres „jesieni” życia. Takimi premiami mogą być np. ulgi podatkowe i inne zwolnienia. Kolejnym elementem mogą być powszechne Pracownicze Plany Kapitałowe. Pamiętajmy też o tym, że mamy już, pracownicze programy emerytalne, Indywidualne Konta Emerytalne czy wprowadzone za rządów PO-PSL Indywidualne Konta Zabezpieczenia Emerytalnego. Ich potencjał jest niestety niewykorzystany. Wystarczyłyby drobne korekty.

Poseł Jacek Protas, Platforma Obywatelska

——————————————————————————

WyrebekKażdy obywatel powinien mieć możliwość dobrowolnego wyboru odkładania na własną emeryturę. Przymus to niewola!

Pracownicze Plany Kapitałowe ( PPK ) to kolejna rządowa próba wyłudzenia od podatników pieniędzy pod pretekstem zadbania o ich przyszłość. Jest to próba bardzo bezczelna, rzekłbym nawet szydercza, wobec pokazu niedawnego PiSowskiego złodziejstwa wobec funduszy zgromadzonych w OFE. Podobnie w przyszłości znikną pieniądze z PPK. Gdy Rządowi zabraknie pieniędzy to będzie bezwzględny i okradnie obywateli po raz kolejny. Zmuszanie zaś pracodawców do „składkowania” na rzecz PPK powinno skutkować postawieniem zarzutów bandyckiego wyłudzenia pieniędzy. Każdy obywatel powinien mieć możliwość dobrowolnego zbierania pieniędzy na własną emeryturę i Rząd nie powinien się tu wtrącać. ZUS należy zlikwidować – jest to przecież nic innego jak bankrutująca piramida finansowa, czyli miliardowe oszustwo. Poza tym ZUS to dziedzictwo okresu komunizmu – socjalizmu, ale widocznie wielu wyborców tęskni do tych podłych czasów i bezrefleksyjnie popiera na przemian co 4 lata” Socjalistów Bezbożnych „( PO) i „Socjalistów Pobożnych” (PiS) – cyt. St. Michalkiewicz. Nie tędy droga. Przymus to niewola. Musimy dążyć do odrzucenia socjalizmu i wprowadzenia ustroju, w którym króluje wolność, własność i sprawiedliwość.

Andrzej Wyrębek, KORWIN- Wolność

——————————————————————————

BieleckiPPK to krajowa rewolucja emerytalna. Urzędnicy w naszym mieście zareagowali na program bardzo pozytywnie

Uważam, że Pracownicze Plany Kapitałowe to w naszym kraju rewolucja emerytalna. W ramach PPK to pracownik, pracodawca i państwo mają wspólnie zrzucać się na przyszłość każdego Polaka. Jest to szczególnie ciekawe rozwiązanie dla osób najmniej zarabiających i młodych. Uważam, że PPK nie należy się obawiać, ponieważ można w każdym momencie z programu zrezygnować i wypłacić zgromadzone środki. Można też nie przystąpić do programu w ogóle. W Urzędzie Miasta i Gminy w Lidzbarku pracuje ponad 60 osób, więc PPK zaczną obowiązywać naszych pracowników od stycznia przyszłego roku. Nasi urzędnicy to głównie osoby młode oraz w średnim wieku. Na wieść o PPK zareagowali bardzo pozytywnie, ponieważ program daje szansę, aby nasze emerytury były w przyszłości wyższe.

Żyjemy w wolnym kraju i uważam, że każdy powinien mieć wybór, czy chce odkładać na emeryturę czy np. inwestować w nieruchomości. Podobny wybór powinni mieć Polacy, jeśli chodzi o ubezpieczenie zdrowotne. Jaki sens jest płacić składki i czekać w kolejkach do specjalistów na NFZ kilka miesięcy a nawet kilka lat. Kiedy można wybrać ubezpieczenie prywatne i mieć wizytę u lekarza od ręki.

Janusz Bielecki, Porozumienie Jarosława Gowina, wiceburmistrz Lidzbarka

——————————————————————————

GrucelaŚrodkami, które mają gwarantować naszą emeryturę nie powinno się grać na giełdzie! Myślę, że większość Polaków pozostanie w systemie ZUS

Przede wszystkim jest to kolejna “reforma” emerytalna, która w ostatnich latach jest przeprowadzana w Polsce. Ponieważ zawiera ona pewną dobrowolność, więc myślę, że pomysł ten się nie przyjmie. Polki i Polacy pamiętają, już pomysł z emeryturami OFE, który nie wypalił i z którego rządzący w ostatnich latach się wycofali. Tym samym propozycja rządu jest docelowo niewiarygodna i myślę, że większość mieszkańców i mieszkanek naszego kraju wybierze pozostanie w systemie ZUS. Przynajmniej ja zamierzam poinformować, że nie będę chciał przystąpić do PPK.

Odpowiadając na Państwa drugie pytanie – podstawowym zagrożeniem jest, że zgromadzone środki obracane będą przez prywatne, a nie publiczne podmioty. Przez to nie ma pewności, że pieniądze wrócą do gospodarki realnej. Mamy przykład OFE i Funduszy Emerytalnych, które na grach w kasynie, popularnie nazywanym giełdą, potraciły horrendalne kwoty. Ja podobnie jak tysiące pracowników i pracowniczek uważam, że pieniędzmi, które mają gwarantować naszą emeryturę nie powinno się grać na giełdzie.

Zagrożeniem jest fakt, że system PPK działać będzie na niekorzyść najmniej zarabiających. Dodatkowa składka emerytalna (choć w przyjętym planie relatywnie mała) uderzy w konsumpcję (zwłaszcza biednych). Środki te, przekazane do obrotu na giełdę, będą służyły pompowaniu cen akcji, na czym skorzystają najbardziej zamożne osoby – te które mają dużo kapitału na giełdzie. Jednym słowem rozwiązanie to nie zamknie problemu polskiego sektora emerytalnego i nie rozwiąże problemu głodowych emerytur.

W Razem uważamy, że podstawową odpowiedzialnością państwa jest zapewnienie godnej emerytury wszystkim emerytom i emerytkom. Celem zabezpieczenia emerytalnego powinno być dbanie o jak najgodniejszy standard życia osób, które zakończyły swoją karierę zawodową. Spadek standardu życia po przejściu na emeryturę powinien być jak najmniejszy. Dlatego postulujemy stworzenie emerytury obywatelskiej. W przyjętym przez Razem programie emerytalnym zakładamy, że każda osoba, która ukończyła 65 rok życia, niezależnie od przebiegu życia zawodowego, otrzyma około 1500 złotych emerytury netto. Rozwiązanie to między innymi pozwoli skończyć ze sztucznym podziałem na KRUS i ZUS, z dostosowaniem obciążenia do realnych dochodów rolników. Wielu mieszkańców wsi, przestanie dostawać głodowe emerytury, co jest częstym problemem mieszkańców Warmii i Mazur.

Chcielibyśmy, by wysokość emerytury obywatelskiej uzależniona była od minimalnego wynagrodzenia za pracę. Wzrost wtedy następować będzie wraz z podwyżką płacy minimalnej, przez co system będzie realnie związany z aktualną sytuacją gospodarczą.

Reasumując nie jesteśmy przeciwni by Polki i Polacy mieli prawo wyboru i mogli zabezpieczać się na przyszłość w prywatnych programach. Jednak podstawą systemu powinna być powszechna, zapewniająca godne życie emerytura obywatelska.

Bartosz Grucela, RAZEM

——————————————————————————

RembelskiRządzący sprzedają nam kolejną mrzonkę pod nazwą Pracowniczych Planów Kapitałowych

Jeszcze mamy w pamięci historię przyszłego sielskiego życia przyszłych emerytów pod palmami pobierających świadczenia emerytalne z OFE, a już rządzący sprzedają nam kolejną mrzonkę pod nazwą Pracowniczych Planów Kapitałowych. Najpierw na OFE napaśli się szefowie OFE, po czym gdy zbrakło kasy w budżecie i była groźba przekroczenia konstytucyjnego progu długu publicznego geniusze ekonomiczni z PO-PSL postanowili sięgnąć po pieniądze obywateli zgromadzone w OFE. Ustawę zaskarżono do Trybunału Konstytucyjnego kwestionując jej zgodność z konstytucją. Co zrobił „Trybunał Konstytucyjny”? Otóż zapytał rząd jakie znaczenie dla budżetu państwa będzie miało orzeczenie, że ustawa jest niezgodna z konstytucją. I jak orzekł Trybunał? Oczywiście, że jest zgodna z konstytucją. Dzieła zniszczenia OFE dokończył PiS wyznaczając lichwiarską opłatę przekształceniową, dla tych którzy nie chcieli zgodzić się na przeniesienie swoich pieniędzy do ZUS.

Gdyby twórcy ustawy o PPK traktowali obywateli poważnie to ustawowo zapisaliby bezpiecznik wymogu 2/3 głosów w sejmie w przypadku zmiany zapisów ustawy. Takiego zabezpieczenia nie ma i każda większość rządowa, jeśli zabraknie jej kasy spokojnie może się pożywić pieniędzmi obywateli, a grupa usłużnych doradców wymyśli uzasadnienie. Jeśli zaś idzie o pomysł przeniesienia prywatnych środków obywateli po osiągnięciu wieku emerytalnego w inwestycję pod tytułem obligacje Skarbu Pastwa to szwindel pierwszej klasy. W każdym cywilizowanym kraju obowiązują dwa rozwiązania – jednorazowa wypłata lub co miesięczna renta do końca życia. Decyzja oczywiście należy do właściciela zgromadzonych środków.

Co do drugiego pytania to sytuacja nie jest zero jedynkowa. Jeśli chodzi o mikro i małych przedsiębiorców to powinni mieć wybór tak, jak to jest w Niemczech czy Wielkiej Brytanii – mały ZUS czy pełna składka. Na dzisiaj mała składka w tych krajach to jej roczna wielkość równa się miesięcznej składce w Polsce.

Gdyby ten wybór miał być powszechny i dotyczyć wszystkich zatrudnionych na umowy o pracę to trzeba sobie odpowiedzieć na następujące pytania:

– co ze starym portfelem ?

– jak ma wyglądać docelowy model systemu emerytalnego?

Ale to już temat na dużo, dużo dłuższą dyskusję.

Stefan Rembelski, Kukiz’15

logo-czarne

Komentarze

comments

Zobacz również

SONY DSC

Nietrzeźwy motorowerzysta zderzył się z audi

Podczas minionego weekendu policjanci z Kalisk interweniowali wobec skrajnie nieodpowiedzialnego motorowerzysty, który mimo braku uprawnień ...